Pilot Dementievriendelijke Wijk
  1. Activiteiten
  2. Pilot Dementievriendelijke Wijk

Pilot Dementievriendelijke Wijk

28-02-2017 Kronehoef

Zorg voor kwetsbare mensen in de buurten wordt steeds belangrijker. In Kronehoef Oost is gestart met het concept 'Dementievriendelijke Wijk'. Doel is bekendheid geven aan het onderwerp Dementie.  En mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen in de eigen buurt. Daarnaast willen we buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, beroepskrachten en mensen met dementie bij elkaar brengen. Om te kijken wat zij nodig hebben en voor elkaar kunnen betekenen. Voor het voorjaar is er o.a. een toneelstuk over dementie gepland.

Vitalis is kartrekker van deze pilot.  en partijen (Wijkoverleg, team generalisten, WijEindhoven) en hebben hiervoor van de Gemeente Eindhoven een subsidie ontvangen. Afhankelijk van resultaten en ervaringen kan dit initiatief in Eindhoven breder gedeeld worden.