Vernieuwing WoonincPlusVitalis Kortonjo
  1. Actualiteiten
  2. Vernieuwing WoonincPlusVitalis Kortonjo

Vernieuwing WoonincPlusVitalis Kortonjo

21-09-2016 Kortonjo

We gaan zowel in de entree als in de ontmoetingsruimte enkele onderdelen aanpassen. Zo worden de stoelen vervangen, de bar opnieuw bekleed en in de entree komt een nieuw zitje en een biljart. Hierdoor krijgt het interieur weer een nieuwe frisse uitstraling. Een grote groep mensen heeft afgelopen week de presentatie bijgewoond en zij waren positief over de plannen. Dat was goed om te horen en daar zijn we blij mee!

Wijziging entree

In de entree wordt de onbemande receptie vervangen door een biljarthoek met het herenbiljart. Op verzoek van diverse dames komt het bestaande damesbiljart terug in de ontmoetingsruimte. Eerder hebben we ook onderzocht of we de kapsalon konden verplaatsen, maar dit is helaas niet haalbaar.  

Grotere keuken

Vitalis onderzoekt op dit moment nog de mogelijkheden om in de tuinzaal extra  keukenvoorzieningen te maken. Ook wordt de bestaande keuken vergroot. Deze werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2017. Wel wordt nog dit jaar gestart met de voorbereidende werkzaamheden.  

Openingstijden entree

Het is niet mogelijk om de hoofdentree overdag af te sluiten en de toegang alleen via een kaartlezer te regelen. Er zijn in het gebouw te veel openbare voorzieningen. De kapper, apotheek en fysiotherapie moeten overdag toegankelijk zijn. De huidige openingstijden blijven dus gehandhaafd.

Tijdelijke ontmoetingsruimte

’t Praethuys is gedurende de bouwwerkzaamheden niet beschikbaar. De kerkzaal wordt daarom tijdelijk ingericht als ontmoetingsruimte. Tijdens kerkdiensten en activiteiten is deze niet beschikbaar. Het eetpunt in de tuinzaal blijft toegankelijk via de kerkzaal. 

Wekelijks spreekuur

Onze bouwbegeleider houdt tijdens de werkzaamheden wekelijks spreekuur voor de bewoners, zodat zij snel antwoord krijgen op al hun vragen. Het spreekuur is iedere dinsdag tussen  van 10 tot 11 uur in de kerkzaal.