Ouderen blijven te lang thuis wonen vanwege de kosten
  1. Actualiteiten
  2. Ouderen blijven te lang thuis wonen vanwege de kosten

Ouderen blijven te lang thuis wonen vanwege de kosten

21-10-2016

Het komt steeds vaker voor dat ouderen langer thuis blijven wonen. Dit omdat ze de kosten voor de eigen bijdrage te hoog vinden. Hierdoor kunnen thuis onveilige situaties ontstaan. Ben van Gent, bestuurder van zorgaanbieder Florence ziet dat dit soort situaties steeds vaker voorkomen. Ook Actiz, de landelijke belangenbehartiger van zorgondernemers, krijgt hierover signalen binnen van zowel cliënten als zorgaanbieders.  

Een zorgelijke ontwikkeling
De richtlijn vanuit de zorgverzekeraars is dat wanneer iemand meer dan 12 uur per week thuiszorg of meer dan 2 uur per dag complexe intensieve zorg ontvangt, diegene eigenlijk naar het verpleeghuis zou moeten. Ben van Gent signaleert dat cliënten binnen zijn eigen organisatie ‘Florence’ deze overstap tot voor kort inderdaad maakten, maar steeds vaker blijven ouderen thuis wonen. Het is niet zo dat ouderen niet naar een verpleeghuis willen. Het gaat om financiële overwegingen geven de thuiszorgmedewerkers aan. Voor het verpleeghuis betaalt men meer dan dat ze voor thuiszorg betalen. Daarom vragen veel mensen extra thuiszorg aan. Deze thuiszorg is eigenlijk bedoeld voor minder zieke mensen. Hierdoor neemt het aantal uren zorg per cliënt toe en zo ontstaan er (lange) wachtlijsten. Dit is een zorgelijke ontwikkeling stelt Ben van Gent. In de zorg zien we veel verschuivingen. Huisartsen worden zwaarder belast en krijgen vaker te maken met complexe gevallen, die voorheen in handen waren van een verpleeghuisarts. Huisartsen zien regelmatig dat er bij kwetsbare zelfstandig wonende ouderen thuis iets mis gaat (bv. een valpartij), waardoor zij op de eerste hulp belanden. In plaats van dat deze ouderen in het verpleeghuis terecht komen belanden ze nu op de eerste hulp.

Veiligheid
Intensieve thuiszorg is mogelijk nog duurder dan verpleeghuiszorg. Dat is niet waar het om gaat, het gaat juist om de kwaliteit van leven. Er zijn gewoon grenzen aan hoe lang je iemand thuis kan laten wonen, neem bijvoorbeeld mensen met toenemende dementie, aldus Ben van Gent. Volgens Actiz is het verpleeghuis een veilig alternatief voor als het thuis niet meer gaat. Actiz vindt dat iedereen naar een verpleeghuis zou moeten kunnen gaan als dat echt nodig is.  De hoge eigen bijdrage remt deze beweging af en dat is een slechte zaak. Actiz heeft de kwestie inmiddels aangekaart bij het ministerie van VWS. Ook volgens Patiëntenfederatie Nederland zouden financiën geen rol mogen spelen bij de overstap naar het verpleeghuis. Patiënten zouden de zorg moeten krijgen waar zij recht op hebben. De organisatie is over de financiën in gesprek met andere partijen. Volgens ouderenorganisatie ANBO associëren ouderen het verpleeghuis met het eindstation en familie maakt zich met name zorgen dat vader of moeder veilige en verantwoorde zorg krijgt.

Onderzoek
De stelselwijziging heeft veel bijeffecten die onder de aandacht moeten worden gebracht. Het CBS doet momenteel in opdracht van het ministerie van VWS  onderzoek naar eventuele benodigde wijzigingen in de eigen bijdrage.