Nieuw: een vaste eigen bijdrage voor de Wmo
  1. Actualiteiten
  2. Nieuw: een vaste eigen bijdrage voor de Wmo

Nieuw: een vaste eigen bijdrage voor de Wmo

28-02-2019

De hoogte van het inkomen en de hoeveelheid spaargeld zijn vanaf 1 januari 2019 voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer van belang. Vanaf 2019 betaalt u voor ondersteuning vanuit de Wmo een vaste bijdrage van 17,50 euro per vier weken. Tenminste, als het gaat om zogenaamde 'maatwerkvoorzieningen'.

Een maatwerkvoorziening is de ondersteuning van de gemeente die voor u persoonlijk is bedoeld. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, de huur van hulpmiddelen of een aanpassing aan uw huis. Een maatwerkvoorziening krijgt u alleen na een onderzoek door de gemeente. In Eindhoven is dit meestal een gesprek met WijEindhoven waarin wordt vastgesteld welke ondersteuning u nodig heeft. Voor deze hulp is de eigen bijdrage nu voor iedereen gelijk, namelijk maximaal 17,50 euro per vier weken.   

Algemene voorzieningen
Naast de maatwerkvoorzieningen die persoonlijk zijn, zijn er ook algemene voorzieningen. Dit zijn de voorzieningen in uw gemeente die vrij toegankelijk zijn. Als u wilt, kunt u er gebruik van maken. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn: een boodschappendienst, een maaltijd-aan-huis service of maatschappelijke opvang. Deze voorzieningen vallen nu nog niet onder het abonnementstarief van 17,50 per maand. Vanaf 2020 echter wel. Sommige gemeenten beschouwen hulp in de huishouding ook als een algemene voorziening. Dat betekent, dat er in die gemeenten naar inkomen en vermogen wordt gekeken voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage.  Dat verandert ook in die gemeenten, per 2020.   

Voordelen
Voor mensen met een minimuminkomen blijft de eigen bijdrage ook in 2019 bijna gelijk. Zij betaalden in 2018 al niet meer dan 17,60 euro per vier weken. De voordelen van de nieuwe vaste eigen bijdrage in de Wmo is voor iedereen anders. Een groot voordeel  is dat iedereen nu precies weet waar hij of zij aan toe is. U weet al voordat u zorg en ondersteuning aanvraagt, hoeveel deze zorg u gaat kosten.

Nieuwe werkwijze
De nieuwe eigen bijdrage geldt per 1 januari 2019 en uw gemeente informeert u hierover. De nieuwe eigen bijdrage van 17,50 euro is ongeacht hoevéél Wmo-voorzieningen (maatwerkvoorzieningen) u gebruikt. Eén bijdrage, voor meerdere voorzieningen, dus.