Wat regelt de Nieuwe Wet Zorg en Dwang?
  1. Actualiteiten
  2. Wat regelt de Nieuwe Wet Zorg en Dwang?

Wat regelt de Nieuwe Wet Zorg en Dwang?

28-01-2020
Op 1 januari 2020 trad de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De wet is er onder andere voor mensen met een gediagnosticeerde psychogeriatrische aandoening zoals dementie. De Wzd regelt dat de cliënt zorg krijgt waar hij/zij het mee eens is. Alleen als het echt niet anders kan, wordt onvrijwillige zorg toegepast.
Dit is om ernstig nadeel te voorkomen, voor de cliënt of zijn omgeving. De wet regelt wanneer, waarom en hoe de cliënt onvrijwillige zorg krijgt. En dat onvrijwillige zorg het liefst zo snel mogelijk afgebouwd wordt en gestopt.
 
Een leven zonder risico’s bestaat niet. Dat geldt ook voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Toch kunnen de risico’s soms zo groot zijn, dat een beschermingsmiddel nodig is. Beschermingsmiddelen kunnen mensen in hun vrijheid beperken. Als iemand dit niet wil en het middel wordt toch toegepast, dan is er sprake van onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt dat dit zo min mogelijk gebeurt.
 
Visie van Vitalis
Ook bij Vitalis is en blijft vrijwillige zorg het uitgangspunt; zorg die aansluit bij de behoefte van de cliënt, met instemming van cliënt/vertegenwoordiger. Lukt dit niet? Dan is het laatste middel binnen de locaties de inzet van onvrijwillige zorg. Vitalis zorgt ervoor dat dit volgens de richtlijnen van de wet (pdf) gebeurt. Vitalis heeft hiertoe een speciale Wzd-functionaris die hierop toeziet.