Nieuwe woonvorm in WoonincPlusVitalis Kronehoef en Wilgenhof
  1. Actualiteiten
  2. Nieuwe woonvorm in WoonincPlusVitalis Kronehoef en Wilgenhof

Nieuwe woonvorm in WoonincPlusVitalis Kronehoef en Wilgenhof

01-10-2018

In WoonincPlusVitalis compleet locaties Kronehoef en Wilgenhof loopt momenteel een pilot met een nieuwe woonvorm. Hier wonen mensen zelfstandig én kunnen ze ook gebruik maken van een gezamenlijke woonkamer. De nabijheid van zorgpersoneel in deze woonvorm zorgt voor veiligheid en snel schakelen bij veranderende behoeften van de bewoners. De mensen die er wonen hebben een lage ZZP indicatie of een grote thuiszorgvraag. We hopen na een succesvolle pilot deze woonvorm ook op andere locaties te kunnen aanbieden.  

Wat houdt deze nieuwe woonvorm in? 
De woonvorm die binnen WoonincPlusVitalis Compleet locaties Kronehoef en Wilgenhof momenteel als pilot draait, heeft als werktitel 'Verzorgd Wonen'. Het zijn een aantal bij elkaar gelegen zelfstandige appartementen, met in de directe omgeving een algemene ruimte (dé woonkamer). Deze woonkamer is huiselijk en gezellig en altijd open. Iedereen is er welkom. De bewoners bepalen zelf wat hier gebeurt. Het is hun woonkamer, waar ze samen kunnen eten, kunnen komen voor een praatje, een spelletje of het lezen van een krantje. Alles kan, niets moet. 

Wie kunnen er wonen?
Deze nieuwe woonvorm is eigenlijk voor iedereen. Het gevoel van veiligheid is met name voor familie en naasten een belangrijke reden om te kiezen voor deze meer beschermde woonomgeving voor hun naaste. We zien mensen met een ZZP indicatie of een hoge thuiszorgindicatie als mogelijke bewoners. Voor hen kan de duidelijke dagstructuur door bijvoorbeeld gezamenlijk eten positief bijdragen aan hun welzijn.

Nabijheid zorg en sociale interactie
Zorgpersoneel is dagelijks in de directe nabijheid aanwezig vanwege het verlenen van zorg aan bewoners. Door deze nabijheid hebben zij de bewoners goed in het vizier voor wat betreft eten, drinken en welzijn. Ook de aanwezigheid van familie en naasten zorgt voor sociale controle in de gezamenlijke woonkamer. Hun aanwezigheid en participatie wordt overigens erg gestimuleerd.  Ook zij moeten zich thuis voelen in de woonkamer en zich vrij voelen om initiatieven te nemen richting (alle) bewoners.

De nieuwe woonvorm biedt middels samenzijn, saamhorigheid en verbondenheid met elkaar een goed antwoord op het gevoel van eenzaamheid. Helaas voor ouderen na een levensveranderende gebeurtenis (bijv. dood van een partner, dementie, verminderde mobiliteit) een latent gevaar. Daarnaast is er middels een goede sociale controle over het algemeen meer aandacht en kan er in een vroeg stadium geanticipeerd worden op mogelijke eenzaamheidsgevoelens.

Meer informatie?
Wilt u graag meer informatie over deze nieuwe woonvorm. De adviseurs van het WoonincPlusVitalis klantencentrum staan voor u klaar. U bereikt ze via 040 - 220 22 02 of info@woonincplusvitalis.nl.