Doorwerken na je 65e: hoe zit dat?
  1. Blog
  2. Doorwerken na je 65e: hoe zit dat?

Doorwerken na je 65e: hoe zit dat?

11-10-2016

Steeds meer werknemers willen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd graag hun baan behouden. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wellicht wilt u met extra arbeidsjaren nog wat pensioen opbouwen. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat u simpelweg nog erg geniet van uw baan. Wat de reden ook is, u moet altijd goed nadenken over de voor- en nadelen van langer doorwerken. Bovendien zijn er enkele juridische aspecten waar u rekening mee dient te houden. In deze blogpost de belangrijkste gegevens op een rijtje. 

De voor- en nadelen van doorwerken

Werken: steeds meer mensen plakken er nog een paar jaar aan vast na hun 65e.  Al sinds 2007 stijgt de gemiddelde pensioenleeftijd. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de overheid de afgelopen jaren diverse regelingen heeft doorgevoerd die langer doorwerken bevorderen. Maar wat zijn nu de precieze voor- en nadelen van langer doorwerken, voor u én uw werkgever?

·       Kennis en expertise: u bent bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd echt niet ineens al uw kennis en expertise kwijt. Sterker nog, u kunt heel waardevol zijn binnen het bedrijf: u heeft door de jaren heen en waardevol netwerk opgebouwd en u kunt bijvoorbeeld ook uw kennis inzetten als coach voor jongere werkgevers!

·       Financiële voordelen: het doorwerken na uw 65e biedt voor beide partijen enkele financiële voordelen. Als AOW-gerechtigde hoeft u bijvoorbeeld niet bang te zijn dat uw bijverdiensten ten koste gaan van uw pensioen: u heeft een basisinkomen én het staatspensioen AOW. Ook voor de werkgever zijn werkende gepensioneerden goedkoper, omdat de meeste werknemersverzekeringen voor hen niet gelden. U en uw werkgever hoeven dus geen premies te betalen. U houdt hierdoor netto van hetzelfde brutoloon veel meer over dan een jongere werknemer en ook voor de werkgever bent u een goedkope kracht. U hoeft als werkende gepensioneerde geen AOW-premie meer te betalen en uw werkgever hoeft geen WW-premie meer voor u af te dragen.

·       En tot slot, maar minstens zo belangrijk, zijn de emotionele argumenten. Doorwerken zal er in veel gevallen voor zorgen dat u vitaal blijft, uw contacten en uw talenten blijft benutten!

Het is belangrijk om deze voordelen af te wegen tegen de nadelen, die er uiteraard ook zijn – ook voor uw werkgever. U neemt als oudere werknemer namelijk ook enkele risico’s met u mee. Zo is de kans op ziekte en arbeidsongeschiktheid veelal groter dan bij jongere werknemers. Bij ziekte moet de werkgever het loon (tijdelijk) doorbetalen en zijn uiterste best doen voor re-integratie. Wanneer de werkgever u na de pensioengerechtigde leeftijd een contract heeft gegeven zal hij of zij de overeenkomst niet zomaar kunnen ontbinden. Daar is toestemming voor nodig van het UWV WERKbedrijf.

Ook u dient zich af te vragen: ben ik nog vitaal genoeg en wil ik écht blijven doorwerken, of verdienen andere zaken in mijn leven nu mijn aandacht? U kunt namelijk ook beslissen om te gaan genieten van alle vrije tijd die het pensioen u te bieden heeft!

Maakt u de beslissing om toch door te werken? Verdiep u dan ook in de juridische aandachtspunten.

Langer doorwerken: de juridische aandachtspunten

In de meeste gevallen is bepaald dat uw arbeidscontract automatisch eindigt wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Wilt u door blijven werken, dan zult u dus met uw werkgever om tafel moeten voor een nieuw contract. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat uw contract stilzwijgend wordt verlengd – dit gebeurt automatisch als er niks geregeld is in uw contract of CAO. Dat betekent dus dat u onder dezelfde voorwaarden door kan blijven werken. Zoek dus altijd op tijd uit hoe het in uw situatie geregeld is en ga vooral een gesprek aan met uw werkgever. Andere zaken die juridisch gezien van belang zijn:

·       Verzekeringen. Na het bereiken van de pensioenleeftijd bent u namelijk niet langer meer verzekerd tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte.

·       AOW-uitkering. U ontvangt vanaf de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt een uitkering op grond van de AOW. Uw inkomen uit werk heeft geen gevolgen voor de AOW. Ook een aanvullend pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd, mag niet van de AOW worden afgetrokken.

·       Loon: ook na het bereiken van de AOW-leeftijd heeft u recht op zowel een minimumloon als een minimumvakantiebijslag.

·       Aanpassing arbeidsduur: wellicht wilt u wel door blijven werken na uw 65e, maar dan wel minder uur. Het is dan belangrijk om te weten dat uw werkgever sinds 1 januari 2016 niet meer verplicht in hoeft te gaan op uw verzoek.

·       Wanneer u als AOW-gerechtigde ziek wordt, geldt – sinds 1 januari 2016 – dat u nog maximaal 13 weken recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Dit was twee jaar, maar is dus flink ingekort.

·       Tijdelijke contracten: een reeks van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt een keten genoemd. Vanaf 1 januari 2016 gelden hier aangepaste regels voor. U mag als AOW-gerechtigde op maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal vier jaar werken. Na meer zes opvolgende tijdelijke contracten, of na vier jaar, wordt uw tijdelijke contract automatisch een vast contract.

Tot slot

Wie of niet doorwerken: het is een belangrijke beslissing. Denk goed na over uw beslissing, lees u in, laat u goed informeren en maak ruim van tevoren goede afspraken met uw huidige werkgever. En het allerbelangrijkste: geniet en doe wat uw hart u ingeeft!

Meer weten over langer doorwerken? Bekijk eens de website van de Rijksoverheid, Pensioenkijker en zoek zelf uw pensioen uit op Mijnpensioenoverzicht.nl.