Disclaimer
  1. Disclaimer

Disclaimer

1. Hoewel bij de samenstelling van de website van WoonincPlusVitalis de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.

2. Wijzigingen op de website van WoonincPlusVitalis kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

3. WoonincPlusVitalis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

4. Hoewel WoonincPlusVitalis alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is WoonincPlusVitalis niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet worden verzonden.

5. Het is mogelijk dat via de website van WoonincPlusVitalis toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. WoonincPlusVitalis kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

6. De inhoud van de website van WoonincPlusVitalis mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van WoonincPlusVitalis.

7. Het is de gebruiker van de website van WoonincPlusVitalis niet toegestaan foto's of andere afbeeldingen van de website van WoonincPlusVitalis te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van WoonincPlusVitalis.

8. WoonincPlusVitalis kan niet garanderen dat de website van WoonincPlusVitalis vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.

9. WoonincPlusVitalis is een gezamenlijk merk van Wooninc. en Vitalis Woonzorg Groep. 

Klantencentrum

Winston Churchilllaan 83
5623 KW Eindhoven
040 220 22 02
info@woonincplusvitalis.nl