Balkon vrouw
 1. Service & vragen
 2. Veelgestelde vragen
 3. Huurdersinformatie Wooninc

Huurdersinformatie Wooninc

Veelgestelde vragen en antwoorden voor huurders van Wooninc vindt u op deze pagina. Heeft u een andere vraag, kijk dan bij vragen over woningen of vragen over zorg. Staat uw vraag er niet bij, stel dan uw vraag via het contactformulier. U kunt ons ook bellen op 040 220 22 02. Wij helpen u graag.

Onderhoud en reparaties

 • Heeft u een spoedreparatie?

  Voor dringende reparaties, bijvoorbeeld ernstige lekkages, gaslucht in de woning of storing in de elektra kunt u Wooninc. 24 uur per dag bereiken via 040 265 44 04. Buiten kantoortijd wordt u automatisch doorgeschakeld naar de 24-uurs servicedienst.

 • Heeft u een reparatieverzoek?

  Uw reparatieverzoek kunt u hier melden, doorgeven aan de huismeester per e-mail via reparatieverzoek@wooninc.nl.

 • Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan mijn woning?

  Het onderhoud van uw woning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en uw verhuurder. Uw verhuurder verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden om de woning in goede staat te houden. U bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud.

 • Wat is dagelijks onderhoud?

  Het dagelijks onderhoud aan de woning is uw zorgplicht. Kleine reparaties verricht u zelf. Wat deze zorgplicht precies inhoudt is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek onder Besluit Kleine Herstellingen. Klik hierom de wettekst te openen. 

 • Wat is planmatig onderhoud?

  Dit is het onderhoud dat Wooninc. planmatig instelt om de buitenkant van uw woning te onderhouden. Het gaat dan om werkzaamheden zoals het schilderen van het houtwerk (kozijnen), het onderhouden van het metselwerk (gevel, schoorsteen), het controleren en indien nodig herstellen van de dakbedekking en de dakpannen, het controleren van de goten en het onderhouden van balkons en galerijen. Ook het onderhoud van liften en verwarmingsketels wordt gepland. 

 • Hoe weet ik wanneer mijn woning voor planmatig onderhoud in aanmerking komt?

  Als uw woning op de planning staat voor planmatig onderhoud, stellen wij u ruim van te voren op de hoogte. 

 • Ik wil een nieuw naamplaatje, hoe regel ik dat?

  Naamplaatjes kunt u bijbestellen bij de huismeester van uw woongebouw. Het wijzigen van de naam in het elektronisch bellentableau kunt u ook regelen via de huismeester.

 • Wie is verantwoordelijk voor tuinonderhoud?

  Dit is afhankelijk van de tuin.

  • Gemeenschappelijke tuinen: Die bij een woongebouw horen worden door Wooninc. onderhouden.

  • Openbaar groen: (Parken, groenstroken langs wegen, etc.) wordt door de gemeente onderhouden.

  • Individuele tuinen: De voor-, zij- en achtertuinen van individuele woningen worden niet door Wooninc. onderhouden. Dat geldt ook voor schuttingen, poorten en andere erfscheidingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan deze tuinen.

  • Groen tegen de gevel: Wij vragen u om begroeiing tegen de gevels zo snel mogelijk te verwijderen omdat hierdoor schade aan de woning kan ontstaan. Voor schade aan de woning die door uw toedoen ontstaat bent u aansprakelijk. 

Schademelding

 • Ik heb schade aan mijn inboedel, wat moet ik doen?

  U kunt de schade melden bij uw eigen inboedelverzekering.

 • Mijn verzekering dekt de schade niet, wat nu?

  Als uw verzekering de schade niet dekt, kunt u dit schriftelijk, met een kopie van de afwijzing van uw claim, aan Wooninc. melden en Wooninc. aansprakelijk stellen. Wij adviseren u dan ook foto’s te maken en deze mee te sturen. Wij sturen de aansprakelijkstelling voor verdere afhandeling door naar de verzekeringsmaatschappij. U krijgt van de verzekeringsmaatschappij bericht of de schade wordt vergoed. Dit is over het algemeen alleen het geval als Wooninc. voor de schade verantwoordelijk wordt geacht. 

Woningaanpassing

 • Waar kan ik een aanpassing in mijn woning aanvragen in verband met mijn gezondheid?

  U kunt hiervoor terecht bij het WMO-loket van de gemeente waar u bent ingeschreven voor grote aanpassingen zoals een aangepaste keuken, traplift, elektrische deuropeners, of bouwkundige veranderingen aan de woning.

  Speciaal voor onze huurders ouder dan 55 jaar, is er het Oppluspakket. Dat betekent dat wij diverse voorzieningen zonder medische indicatie gratis aanbrengen.

 • Wat is het Oppluspakket van Wooninc.?

  U kunt zelf kiezen welke Opplusverzieningen u wilt laten aanbrengen.

  • Seniorenslot
  • Tweede trapleuning
  • Bediening bovenraampjes
  • Overbrugging drempels bij voordeur (indien mogelijk)
  • Overbrugging drempels bij achterdeur (indien mogelijk)
  • Douchezitje
  • Douchekop met glijstang
  • Antislip vloercoating in de badkamer
  • Wandbeugel in de badkamer 
  • Wandbeugel bij toilet
  • Verhoogde toiletpot
  • Verlaagde toiletpot

  Het Oppluspakket wordt gratis op uw verzoek aangebracht. U hoeft hiervoor geen medische indicatie te hebben. De Opplusvoorzieningen behoren tot het gehuurde. Wanneer de huurovereenkomst eindigt dan blijven de voorzieningen achter in de woning.

 • Wat is WMO en wat kan dit voor mij betekenen?

  WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Volgens die wet moeten gemeenten zorgen dat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarvoor bieden zij hulp en voorzieningen, zoals vervoersvoorzieningen, sociale begeleiding, hulp bij de huishouding, woningaanpassingen en rolstoelen.

 • Ik wil een aanpassing in mijn woning. Mag dat?

  Ja dat mag. Wanneer u in uw woning een verandering wilt aanbrengen (zelf aangebrachte voorziening ZAV), bijvoorbeeld een ander keukenblok plaatsen, een houten vloer leggen of zonwering aanbrengen, dan krijgt u van Wooninc. veel vrijheid. Zij stellen slechts enkele voorwaarden.

  • de verandering dient veilig te zijn en van kwalitatief goed materiaal
  • de verandering dient te voldoen aan de eisen van gemeente, energiebedrijven en brandweer
  • veranderingen aan gas- en elektrische installaties dienen te worden uitgevoerd door een erkend installateur
  • de verandering mag niet leiden tot schade aan de woning en niet tot hinder voor omwonenden
  • alle risico’s en kosten, waaronder ook de kosten voor onderhoud van de verandering, zijn voor uw rekening.

  U mag dus zelf weten wat u aan uw woning verandert. Als u dat wenst, ontvangt u van Wooninc. advies. Dit is in het bijzonder van belang als het gaat om bouwkundige veranderingen. Bijvoorbeeld wanneer u een muur wilt slopen of een dakkapel of aanbouw wilt plaatsen. Een goede constructieberekening voorkomt onveilige situaties. En dat is wel zo prettig wonen.

  Heeft u vragen? Neem dan contact op met Wooninc. via 040 265 44 00.

 • Wat is een Zelfstandig Aangebrachte Voorziening (ZAV)?

  Een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) is een verandering aan uw woning die u zelf kiest aan te brengen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een ander keukenblok plaatsen, een houten vloer leggen, een dakraam plaatsen of zonwering aanbrengen. Wanneer u in uw woning een verandering wilt aanbrengen dan krijgt u van ons veel vrijheid. Wij stellen slechts enkele voorwaarden.

  • de verandering dient veilig te zijn en van kwalitatief goed materiaal
  • de verandering dient te voldoen aan de eisen van gemeente, energiebedrijven en brandweer
  • veranderingen aan gas- en elektrische installaties dienen te worden uitgevoerd door een erkend installateur
  • de verandering mag niet leiden tot schade aan de woning en niet tot hinder voor omwonenden
  • alle risico’s en kosten, waaronder ook de kosten voor onderhoud van de verandering, zijn voor uw rekening.


  U mag dus zelf weten wat u aan uw woning verandert. Als u dat wenst, ontvangt u van ons advies. Dit is in het bijzonder van belang als het gaat om bouwkundige veranderingen. Bijvoorbeeld wanneer u een muur wilt slopen of een dakkapel of aanbouw wilt plaatsen. Een goede constructieberekening voorkomt onveilige situaties. En dat is wel zo prettig wonen. 

  De volledige voorwaarden worden beschreven in artikel 19 van de algemene voorwaarden woonruimte. Download de voorwaarden hier.

Huurbetaling

 • Kan ik de huur automatisch betalen?

  Ja dat kan via een automatische incasso. Door het invullen en afgeven van een machtigingsformulierbetaalt u de huur altijd op tijd en hoeft u hier niet meer over na te denken.

 • Kan ik ook per acceptgiro betalen?

  Nee, vanaf 1 januari 2016 is betalen per acceptgiro helaas niet meer mogelijk.

 • Kan ik de huur contant betalen?

  Nee, wij nemen geen contant geld aan.

  Uit veiligheidsoverwegingen voor zowel klanten als medewerkers, hebben wij besloten om geen contant geld meer aan te nemen. U kunt vanzelfsprekend wel uw betalingen voldoen met uw PIN-pas in het klantencentrum van WoonincPlusVitalis of bij Wooninc. op kantoor. Dat is gemakkelijk en snel.

  Wilt u een machtigingsformuliervoor automatische incasso ontvangen, heeft u vragen of wilt u overleggen over een andere manier van betalen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën van Wooninc. via e-mail huurbetaling@wooninc.nl of via telefoon 040 265 44 00.

 • Op welk rekeningnummer moet ik de huur overmaken?

  U kunt de huur overmaken naar het rekeningnummer van Wooninc.:
  Rabobank NL88 RABO 0188 2039 82 

Huurachterstand

 • Ik heb een (dreigende) huurachterstand, wat nu?

  Wij verzoeken u om in dat geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Financiën van Wooninc. via e-mail huurbetaling@wooninc.nl of via telefoon 040 265 44 00. Als u door omstandigheden tijdelijk niet kunt voldoen aan uw financiële verplichtingen dan kunt u een betalingsregeling treffen.

 • Kan ik in aanmerking komen voor schulddienstverlening?

  Ja dat kan. Wooninc. werkt, net als andere woningcorporaties, samen met de gemeente, sociale diensten, maatschappelijk werk en andere betrokkenen. Wanneer u een huurachterstand hebt dan kunnen wij u indien gewenst verwijzen naar schulddienstverlening. Neem hiervoor contact op met de medewerker huurincasso via huurbetaling@wooninc.nl.

Service- en stookkosten

 • Wat zijn servicekosten?

  ‘Servicekosten’ is een verzamelnaam voor de kosten van diverse diensten en voorzieningen. Denk hierbij aan de schoonmaak van algemene ruimten, de elektra voor algemene ruimten, de aanwezigheid van een huismeester/beheerder e.d. Servicekosten betaalt de huurder op grond van de huurovereenkomst bovenop de kale huurprijs.

 • Wanneer worden de servicekosten afgerekend?

  Het voorschot van de servicekosten betaalt u elke maand. Eén keer per jaar worden de servicekosten afgerekend. Hierbij wordt gekeken of het voorschot servicekosten overeenkomt met de daadwerkelijke kosten. De afrekening van de servicekosten vindt plaats ieder jaar vóór 1 juli. De periode betreft het gehele afgelopen kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). U ontvangt hierover schriftelijk bericht van Wooninc. 

 • Wat zijn warmtekosten?

  Als er in uw woongebouw sprake is van een collectief verwarmingssysteem, waarbij er meters op uw radiatoren zijn bevestigd, dan betaalt u maandelijks een voorschot op de warmtekosten. U hebt dus geen eigen cv-ketel. De meters op uw radiatoren worden eens per jaar afgelezen, waarna het daadwerkelijke verbruik wordt bepaald. In sommige woningen zijn al telemetrie-meters geplaatst. Deze meters zijn op afstand uit te lezen. U hoeft dan niet meer thuis te blijven voor de jaarlijkse opname. Daarna vindt de afrekening plaats en is het inzichtelijk of het door u betaalde maandelijkse voorschot voldoende, of u bij moet betalen of geld terug krijgt. U ontvangt hierover schriftelijk bericht van Wooninc. 

 • Wanneer worden de warmtekosten afgerekend?

  Het voorschot van de warmtekosten betaalt u elke maand. Eén keer peer jaar worden de warmtekosten afgerekend. Hierbij wordt gekeken of het voorschot overeenkomt met de daadwerkelijke kosten. Elk jaar op 31 mei worden de meterstanden opgenomen en uitgelezen. De afrekening wordt gemaakt en de voorschotten worden opnieuw berekend. Dit om te voorkomen dat de bewoners in het volgende jaar veel moeten bijbetalen of terugkrijgen. Wooninc. streeft ernaar om de afrekening vóór 1 december aan alle bewoners te versturen.

 • Kan ik mijn voorschotbedrag wijzigen?

  Dit is afhankelijk van de kosten.

  Servicekosten: het verhogen of verlagen van het voorschot op de servicekosten is niet mogelijk.
  Warmtekosten: het verhogen of verlagen van het voorschot warmtekosten is wel mogelijk. Dit kunt u hier doen.

 • Ik zie op de afrekening dat ik een bedrag terugkrijg. Wanneer kan ik dit verwachten?

  Dit krijgt u binnen 14 dagen nadat u de afrekening heeft ontvangen terug van Wooninc.

Warmtewet & tarieven

 • Wat is de warmtewet?

  De warmtewet zorgt ervoor dat u als huurder niet te veel betaalt voor uw warmte. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt daarom jaarlijks een maximumtarief voor de warmte van gemeenschappelijke warmtevoorzieningen in huurwoningen. Wooninc. rekent nooit hoger dan dit maximumtarief.

  Voor 2016 zijn de maximumtarieven vastgesteld. Het maximumtarief is opgebouwd uit een vast bedrag van € 276,13 met daarbovenop € 22,66 per verbruikte gigajoule. Het meettarief van 2016 is vastgesteld op € 24,97.

  Lees hier de algemene voorwaarden of bekijk de tarieven.

 • Wanneer geldt de warmtewet voor mij?

  Als u in een huurwoning met een zelfstandige warmtevoorziening woont, geldt de nieuwe warmtewet niet voor u.

  Als u in een huurwoning met gemeenschappelijke warmtevoorziening woont, zoals blokverwarming of een warmwatervoorziening, geldt de nieuwe warmtewet wel voor u. Lees hier de algemene voorwaarden.

Medehuur

 • Wat is medehuurderschap?

  Dit betekent dat uw partner of huisgenoot dezelfde rechten en plichten heeft als u. Zowel u als uw medebewoner zijn hoofdhuurder. 

 • Wat zijn de voorwaarden als ik mijn partner op de huurovereenkomst wil bijschrijven?

  De aspirant-medehuurder dient tenminste twee jaar in de woning te wonen en u dient een duurzame gemeenschappelijke huishouding te hebben. Dit is aantoonbaar door bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening, gezamenlijke verzekeringen of een samenlevingsovereenkomst. 

 • Mijn partner en ik voldoen aan de voorwaarden. Hoe kan ik medehuurderschap aanvragen?

  U dient dit schriftelijk aan te vragen. U voorziet de brief van een kopie van het identiteitsbewijs en een kopie uittreksel bevolkingsregister (uittreksel Gemeentelijk Basis Administratie) met adreshistorie van de aspirant-medehuurder. Ook voegt u een kopie inkomensverklaring (IB60 formulier) van de Belastingdienst, kopie van de meest recente jaaropgave(n) en loonstrook van de aspirant-medehuurder bij de brief. Na ontvangst van uw verzoek (dat door beide partijen dient te worden ondertekend) neemt een medewerker van Wooninc. contact met u op om een afspraak voor een huisbezoek te plannen. Daarna nemen wij een besluit of wij instemmen met uw verzoek. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

 • Wanneer is iemand automatisch medehuurder?

  Iemand is automatisch medehuurder als:

  • hij/zij al op de huurovereenkomst staat vermeld
  • trouwt met de hoofdhuurder
  • een geregistreerd partnerschap is aangegaan met de hoofdhuurder
 • Wanneer wordt medehuurderschap afgewezen?

  Medehuurderschap wordt afgewezen als de aspirant-medehuurder onvoldoende inkomen heeft om de huurbetalingen te kunnen nakomen. Daarnaast kunnen familieleden geen medehuurders worden. In dit laatste geval is immers geen sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. 

Onderverhuur

 • Mag ik de woning onderverhuren?

  In principe mag u de woning niet onderverhuren. Het is slechts in een enkel geval toegestaan om uw woning tijdelijk onder te verhuren. U kunt een aanvraag indienen, voorzien van:

  ·         uw motivatie

  ·         verwachte duur van de onderverhuur (houd rekening met een maximale duur van een half jaar)

  ·         naam, adres en telefoonnummer onderhuurder

  ·         kopie legitimatiebewijs en kopie uittreksel Gemeentelijk Basis Administratie van de onderhuurder

 • De onderhuurder wil de huurovereenkomst overnemen. Kan dat?

  Nee, een onderhuurder kan de huurovereenkomst nooit overnemen. 

 • Wat zijn de voorwaarden voor onderverhuur?

  U, als hoofdhuurder, blijft altijd verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst, zoals het tijdig betalen van de huur en het voorkomen van overlast, in welke vorm dan ook.

  Blijkt dat de onderhuurder overlast veroorzaakt, of schade aan de woning of aan het woongebouw aanbrengt, dan beëindigen wij de onderhuur per direct. 

Overlast

 • Ik ervaar overlast van ongedierte. Wat kan ik doen?

  U kunt hier een melding van maken. Wie verantwoordelijk is, hangt af van de plek waar u het ongedierte aantreft.

  Openbare ruimte
  U kunt een melding maken bij de gemeente.
   

  Algemene ruimte van uw woongebouw
  Dit kunt u melden bij de huismeester van uw gebouw of bij Wooninc. met het formulier schoonmaakonderhoud. Dit formulier kunt u hier vinden.

 • Ik ervaar overlast van mijn buren, wat kan ik doen?

  Als u overlast ervaart van uw buren of uw omgeving, vragen wij u om eerst met hen te gaan praten. Vaak zijn zij er zich niet van bewust dat zij overlast veroorzaken. Komt u er samen niet uit, dan kunt  met ons contact opnemen. Wij vragen u dan om een meldingsformulier in te vullen. Dit formulier en meer informatie over overlast vindt u hier.

  De Eindhovense woningcorporaties 'thuis, Trudo, Woonbedrijf en Wooninc. hebben samen afspraken gemaakt over de manier waarop ze omgaan met huurders die ernstige overlast of (financiële) schade veroorzaken. Daarvoor is de Sancties & Kansenlijst opgesteld. Bekijk de Sanctie & Kanslijst hier.

Sleutels bijbestellen

 • Hoe kan ik sleutels bijbestellen?

  In WoonincPlusVitalis gebouwen kunt u sleutels via de huismeester bijbestellen. Houd u wel rekening met extra administratiekosten van € 5,00 en € 9,50 voor het verzekerd verzenden. U kunt ook zelf sleutels bijbestellen.

 • Hoe bestel ik zelf geregistreerde sleutels bij?

  Geregistreerde (beschermde) sleutels kunt u zelf bijbestellen via Eurokey & Locksysteem. Het bezoekadres is Avignonlaan 37 in Eindhoven en zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 040 29 02 600. Wanneer u een geregistreerde sleutel bijbestelt moet u zich altijd legitimeren en de originele sleutel bij u hebben. Voor deze sleutels geldt een levertijd van 3 werkdagen. Weet u niet zeker of de sleutel die u wilt laten bijmaken geregistreerd is? Neem dan telefonisch contact op met Eurokey.

 • Hoe bestel ik zelf niet-geregistreerde sleutels bij?

  Niet-geregistreerde sleutels kunt u bij elke sleutelmaker bij laten maken. Wanneer de originele sleutel van Eurokey & Locksystems komt, adviseren wij u deze sleutel ook via hen bij te laten maken. U bent dan verzekerd van de juiste kwaliteit.

  Let op: alle sleutels, ook de bijbestelde sleutels, dient u aan het einde van de huurovereenkomst in te leveren.

WOZ-Waarde

 • Wat is WOZ-waarde?

  De WOZ-waarde is de getaxeerde marktwaarde van uw woning op een vaste peildatum, namelijk 1 januari van het voorgaande jaar. Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning opnieuw vast. Daarom ontvangt u als huurder vanaf nu ook jaarlijks de WOZ-waarde van uw woning.

 • Wat is de invloed van de WOZ-waarde op mijn huur?

  De huurprijs van uw woning wordt bepaald op basis van onder andere de WOZ-waarde, de grootte van uw woning, het energielabel en voorzieningen in uw woning. De rol van de WOZ-waarde is sinds dit jaar groter dan voorheen. De WOZ-waarde kan daardoor invloed hebben op de maximaal redelijke huurprijs.

 • Hoe weet ik of ik niet te veel huur betaal?

  U kunt de maximaal redelijke huurprijs van uw woning berekenen op de website van de huurcommissie. Hiervoor heeft u onder andere de WOZ-waarde en de oppervlakte van de verschillende ruimten in uw woning nodig. Wooninc. vraagt in principe nooit de maximaal redelijke huur, waardoor u nooit te veel huur betaalt. De WOZ-waarde heeft dan ook geen invloed op de maandelijkse huur die u werkelijk aan Wooninc. betaalt.

 • Kan ik een plattegrond krijgen van mijn woning?

  U kunt deze aanvragen via info@wooninc.nl. Vermeld in de mail duidelijk uw naam, adres en e-mailadres.

 • Kan ik bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde

  Ja dat kan. Als u denkt dat de WOZ-waarde van uw woning niet klopt, kunt u bezwaar indienen bij de gemeente. Let op dat u aan moet kunnen tonen dat u maandelijks de maximaal redelijke huur voor uw woning betaalt.

Woningruil

 • Ik wil van woning ruilen. Wat zijn de voorwaarden?
  • U moet zelf op zoek naar een andere huurder om uw woning mee te ruilen
  • U dient minimaal één jaar woonachtig te zijn in de huidige woning ten tijde van de aanvraag tot woningruil
  • U gaat voor de nieuwe woning een huurovereenkomst aan voor minimaal één jaar
  • De woning mag niet als verkoopwoning of sloopwoning aangemerkt zijn
  • Wij hebben het recht om een aanvraag te weigeren
  • Woningruil is pas mogelijk nadat beide verhuurders toestemming hebben gegeven.
 • Hoe kan ik woningruil aanvragen?

  U vult het aanvraagformulier volledig in, voorziet dit van alle noodzakelijke bijlagen en handtekeningen en stuurt dit aan ons en aan de verhuurder van de ruilwoning toe. Let op: alleen een volledig ingevuld formulier met alle vereiste bijlagen nemen wij in behandeling.

 • Kan ik ook een zoekopdracht voor woningruil bij Wooninc. neerleggen?

  Nee, u dient zelf op zoek te gaan naar een ruilkandidaat. Dit kan bijvoorbeeld via de website www.woningruil.nl.

Huuropzegging

 • Hoe zeg ik mijn huur op?

  U moet de huur schriftelijk opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand, waarbij de laatste dag altijd een werkdag moet zijn. De datum van ontvangst van uw huuropzegging geldt als de opzeggingsdag.

  Denk eraan dat alle medehuurders die op de huurovereenkomst staan vermeld de opzegging moeten ondertekenen. U kunt hiervoor één van onderstaande formulieren downloaden. Na ontvangst van uw huuropzegging krijgt u van Wooninc. een bevestiging.

  Indien er slechts 1 huurder de woning verlaat, dan kunt u de huur ‘eenzijdig’ opzeggen en aangeven wie in de woning blijft wonen. Voorzie uw opzegging van beide handtekeningen en het nieuwe adres van de vertrekkende bewoner. U ontvangt beiden een schriftelijke bevestiging.

  Heeft u een zorg- en serviceovereenkomst met Vitalis en wilt u deze in combinatie met de huuropzegging beëindigen? Gebruik hiervoor het formulier opzegging zorg- en serviceovereenkomst Vitalis.

 • De hoofdbewoner is overleden. Gelden er dan speciale voorwaarden?

  Ja, als de hoofdhuurder overlijdt geldt van rechtswege een opzegtermijn van twee kalendermaanden, gerekend vanaf de datum van overlijden. Op verzoek kan deze termijn worden teruggebracht naar één kalendermaand. De opzegtermijn moet minimaal één maand zijn, gerekend vanaf datum opzegging. Bij de huuropzegging dient u een kopie van de overlijdensakte toe te voegen. 

 • Hoe moet ik mijn woning opleveren?

  U moet de woning in goede staat (schoon, leeg en zonder schade en gebreken) opleveren. Voordat u de woning verlaat bezoeken wij uw woning en informeren wij u over de verdere afhandeling van de oplevering. Geconstateerde gebreken dienen te worden hersteld voordat u de sleutels inlevert. Als u dat wilt kunt u alle vaste veranderingen laten zitten, mits voldaan wordt aan de Algemene voorwaarden Woonruimte. 

 • Wat mag ik in de woning achterlaten?

  U mag alle aangebracht vaste veranderingen handhaven mits deze zonder gebreken en veilig zijn en in een goede onderhoudsstaat verkeren.

  Tijdens het huisbezoek bespreken wij met u wat u ter overname aan een nieuwe huurder kunt aanbieden. Wij proberen om voor het einde van uw huurovereenkomst een nieuwe huurder voor uw woning te vinden. Roerende zaken zoals zonwering, stoffering, raambekleding en gevelbegroeiing kunt u in de woning achterlaten, op voorwaarde dat de nieuwe huurder hiermee akkoord gaat. Is dat niet het geval of er is geen opvolgende huurder bekend, dan dient u deze roerende zaken te verwijderen. Overname van roerende zaken is altijd een zaak tussen u en de nieuwe huurder.  

 • Ik heb medische aanpassingen in mijn woning. Kan ik deze achterlaten?

  Ja, deze WMO-aanpassingen moet u in de woning achterlaten. WMO-aanpassingen zijn onder andere een douchezitje, beugels, vaste handgrepen, scheggen op balkon of bij de eigen voordeur.

 • Moet ik zelf gas, water en elektra opzeggen?

  Ja dit moet u zelf doen. U dient uiterlijk 10 werkdagen voor uw verhuizing de verhuisdatum door te geven aan uw energieleverancier. Op de laatste dag van de huurovereenkomst dient u alle meterstanden te noteren en door te geven aan de water- en energieleverancier. Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact met hen opnemen. Wij verzoeken u de meterstanden ook op het sleutelzakje van Wooninc. te noteren. Dit sleutelzakje ontvangt u bij de bevestigingsbrief van uw huuropzegging. 

 • Tot welke datum moet ik huur betalen?

  U betaalt huur tot en met de laatste dag van de huurovereenkomst. Deze dag staat vermeld in de bevestigingsbrief van uw huuropzegging.

 • Waar lever ik mijn sleutels in?

  U kunt uw sleutels inleveren bij ons klantencentrum aan de Winston Churchillaan 83 in Eindhoven.Woont u in een WoonincPlusVitalis gebouw, dan kunt u de sleutels inleveren bij de huismeester. Wij verwachten dat u alle van ons ontvangen sleutels en/of handzender(s) op de laatste dag van de huurovereenkomst inlevert.

 • Ik heb een waarborgsom betaald, wanneer krijg ik deze terug?

  Ongeveer vier weken nadat de huurovereenkomst is beëindigd, ontvangt u van Wooninc. een eindafrekening. Hierop staat vermeld hoeveel huur u nog aan Wooninc. dient te voldoen, dan wel ontvangt. Als u de woning in goede staat heeft achtergelaten, ontvangt u de waarborgsom terug. 

 • Ik wil de huur opzeggen, maar de medehuurder wil in de woning blijven wonen.

  Als u beide op de huurovereenkomst staat vermeld en u wilt de woning verlaten, dan kunt u de huur ‘eenzijdig’ opzeggen en aangeven wie in de woning blijft wonen. Voorzie uw opzegging van beide handtekeningen en uw nieuwe adres. U ontvangt beide een schriftelijke bevestiging. 

 • Mijn relatie is verbroken, wat betekent dit voor mijn huurovereenkomst?

  Een relatiebreuk is altijd vervelend en daar komt veel bij kijken. Wij zetten voor u de verschillende werkwijzen om de huur te beëindigen op een rijtje.

  Echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap: de rechter bepaalt in de meeste gevallen wie in de woning mag blijven wonen. Wij vragen u ons een kopie van de uitspraak toe te sturen, waarin staat vermeld aan wie de rechter de woning heeft toegewezen.

  Einde samenwonen: als u beiden op de huurovereenkomst staat vermeld en u dus beide hoofdhuurder bent, dan dient u zelf te besluiten wie in de woning blijft wonen. U stuurt ons een ‘eenzijdige huuropzegging’, waarin u aangeeft wie de woning blijft huren. De huuropzegging dient door beide huurders te worden ondertekend en wordt aan beide schriftelijk bevestigd.