Ankerpunt voor de Wijk
  1. Welzijn & zorg
  2. Ankerpunt voor de Wijk

Ankerpunt voor de Wijk

De vijf Ankerpunten voor de Wijk locaties zijn allen zogenaamde compleet locaties waar bewoners profiteren van een compleet pakket woon-, welzijn- en zorgdiensten die helpen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Maar ook als u niet wilt verhuizen en vlakbij een van deze locaties woont, kunt u gebruik maken van verschillende diensten.  

Een Ankerpunt voor de Wijk biedt namelijk diensten die ook voor buurtgenoten toegankelijk zijn. Zo zijn er horecafaciliteiten en een bibliotheek. En worden naast structurele activiteiten ook activiteiten georganiseerd waar vanuit de wijk vraag naar is. Vaak wordt aangehaakt bij grote evenementen zoals Dutch Design Week, NL-doet en burendag.  Loop eens binnen en ervaar de sfeer. 

Behalve een gevarieerd activiteiten aanbod waaraan u kunt deelnemen, kunt u vanuit deze locaties ondersteund worden om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven vanuit thuis. Vitalis Wijkzorg levert hier namelijk uitgebreide dienstverlening aan buurtbewoners.

Het Vitalis Wijkzorg team ondersteunt u graag met o.a.: 

  •    Personenalarmering
  •    Hulp in de huishouding
  •    Persoonlijke verzorging of verpleging
  •    Therapie/Behandeling
  •    Faciliteiten/activiteiten/maaltijden op de locatie
  •    Dagverzorging of dagbehandeling
  •    Mantelzorgondersteuning
  •    Zorgtrajectbegeleiding bij dementie

De vijf WoonincPlusVitalis Ankerpunten voor de Wijk:

Het klantencentrum helpt u graag met eventueel benodigde indicaties vanuit de gemeente, de wijkverpleegkundige of het CIZ.

Contact opnemen