Ankerpunt voor de Wijk
  1. Welzijn & zorg
  2. Ankerpunt voor de Wijk

Ankerpunt voor de Wijk

Ankerpunt voor de Wijk is een woongebouw voor senioren met woon-, zorg- en welzijnsdiensten 

Het doel van het aanbieden van deze diensten is om bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Er is vaak een restaurant, bibliotheek. kapsalon, internetcafé en een klein winkeltje voor dagelijkse boodschappen. Ook een fysiotherapeut en of huisarts is op vaste tijdstippen te bezoeken. Het aanbod verschilt per locatie. Behalve deze voorzieningen organiseert een enthousiast team zeer verschillende activiteiten voor de bewoners.  
U kunt in een Ankerpunt voor de Wijk hulp krijgen in de huishouding of met uw persoonlijk verzorging of verpleging. Therapie, behandeling, dagbehandeling, dagverzorging en personenalarmering zijn ook mogelijk. Deze diensten biedt Vitalis Wijkzorg. Ze zijn op basis van indicatie en beschikbaarheid in te zetten. 

Buurtbewoners profiteren ook van diensten Ankerpunt voor de Wijk 

Niet iedereen wil op latere leeftijd nog verhuizen. Om vanuit thuis toch zolang mogelijk zelfredzaam te zijn,  levert Vitalis Wijkzorg haar diensten ook in de wijk. Dit gebeurt vanuit het Ankerpunt voor de Wijk. U mag als buurtbewoner deelnemen aan de verschillende activiteiten. Of een hapje eten en drinken in het restaurant. Een aantal Ankerpunten voor de Wijk biedt ruimte aan buurtverenigingen om hun activiteiten te doen. U ontmoet in een Ankerpunt voor de Wijk dus uw buurtgenoten. Loop eens binnen en ervaar de sfeer. 

Eindhoven heeft vijf WoonincPlusVitalis Ankerpunten voor de Wijk 

De volgende WoonincPlusVitalis compleet locaties zijn Ankerpunten voor de Wijk: 
WoonincPlusVitalis Theresia in de wijk Strijp
WoonincPlusVitalis Berckelhof in de wijk Tongelre
WoonincPlusVitalis De Horst/ Kronehoef in de wijk Woensel-Zuid
WoonincPlusVitalis Wilgenhof de in de wijk Stratum
WoonincPlusVitalis Engelsbergen/Maximiliaan I en II/De Hagen in de wijk Gestel
 

Het klantencentrum helpt u graag met eventueel benodigde indicaties vanuit de gemeente, de wijkverpleegkundige of het CIZ.

Contact opnemen