Personenalarmering en welzijnsmelding
  1. Welzijn & zorg
  2. Personenalarmering en welzijnsmelding

Personenalarmering en welzijnsmelding

We vinden het belangrijk dat bewoners in onze woongebouwen veilig kunnen wonen. Hiervoor zijn er een aantal algemene veiligheidsvoorzieningen. En voor uw persoonlijke veiligheid zijn er de welzijnsronde en de personenalarmering.

De welzijnsronde voor een extra stukje veiligheid

In veel locaties kunt u als bewoner meedoen aan de welzijnsronde. Dit is een dagelijkse ronde die telefonisch of door de huismeester gebeurt. Om te kijken of alles goed is met u. Deze dagelijkse check creëert een extra stukje veiligheid. Voor u zelf maar ook voor uw familie.  Iedere locatie richt de welzijnsronde anders is. De behoeften van de bewoners zijn hierin leidend.

Personenalarmering biedt hulp in noodsituaties

In de meeste locaties gelden ook afspraken over de personenalarmering. Personenalarmering is er voor u. Om in geval van nood direct en professionele hulp in te schakelen. Vaak gaat het om een hals- of polszender waarmee u alarm maakt. Dat iemand in een noodsituatie direct reageert, is een geruststellende gedachte voor u en uw naasten.  De manier waarop de opvolging gebeurt, verschilt per woongebouw. In de locaties waar personenalarmering niet standaard is, kunt u zelf een leverancier voor personenalarmering in de arm nemen. 

De welzijnsronde en personenalarmering maken meestal onderdeel uit van de zorg- en of woonservicekosten. De adviseurs van het klantencentrum informeren u graag over de kosten en hoe dit per woongebouw is ingericht.

Contact opnemen