Personenalarmering en welzijnsmelding
  1. Welzijn & zorg
  2. Personenalarmering en welzijnsmelding

Personenalarmering en welzijnsmelding

Op vele locaties is er de mogelijkheid om mee te doen aan een welzijnsronde. Dit is een dagelijkse ronde die telefonisch of door de huismeester wordt gemaakt om te kijken of alles goed is met de huurders. Op iedere locatie is deze anders, afhankelijk van de behoeftes van de huurders, ingericht. Zo zijn er op sommige locaties ook afspraken gemaakt over de personenalarmering. Vaak maakt dat dan onderdeel uit van de servicekosten. Op andere locaties kunt u hier, indien gewenst, zelf invulling aan geven.

Contact opnemen