Ertoe doen,  meedoen én zelf doen
  1. Welzijn & zorg
  2. Welzijn
  3. Ertoe doen, meedoen én zelf doen

Ertoe doen, meedoen én zelf doen

Vanuit deze visie wordt er in een groot aantal WoonincPlusVitalis Extra woongebouwen gewerkt aan het ontwikkelen van een activiteitenprogramma door en voor bewoners en buurtgenoten. De ontmoetingsruimte is dé centrale plek in de gebouwen waar de activiteiten plaatsvinden.

De welzijnscoaches van Vitalis coachen in de woongebouwen actieve, zelfstandige bewoners van 55 jaar en ouder bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten in hun woongebouw. Ze worden begeleid om in eigen regie activiteiten ten uitvoer te brengen. De behoefte en voorkeuren van bewoners en vrijwilligers zijn hierin leidend. Bewoners worden gemotiveerd om te doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier aan beleven. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de wensen en behoeften van andere bewoners. Want dan zal een activiteit enthousiast worden georganiseerd en ontvangen.

Iedereen is welkom om in de woongebouwen deel te nemen aan activiteiten. En om zich als vrijwilliger in te zetten. Ook buurtgenoten. We stimuleren bewust ontmoetingen tussen bewoners én omwonenden. Dit komt de sfeer en leefbaarheid ten goede. Het brengt immers levendigheid, betrokkenheid en daarmee verbondenheid tussen bewoners en hun naaste omgeving.

Wilt u meer weten of u inzetten als vrijwilliger neem dan contact op met een van de welzijnscoaches via welzijnscoach@vitalisgroep.nl.

Contact opnemen