Veiligheid
  1. Woningen
  2. Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid en vertrouwd wonen is heel belangrijk bij WoonincPlusVitalis. Op iedere locatie is er een huismeester actief, die het aanspreekpunt is voor alle bewoners en bezoekers. Hij draagt bij aan de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van bewoners.

De voorzieningen en services in en om de appartementen maken het mogelijk dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Zo is er rekening gehouden met de mobiliteit en behoeften van senioren en ouderen. Appartementen zijn bereikbaar per lift, er zijn brede doorgangen en waar nodig zijn automatische deuren aanwezig. Ook het toegangssysteem en de sociale cultuur dragen positief bij aan het veiligheidsgevoel van bewoners.   

In de WoonincPlusVitalis compleet woongebouwen wordt in 2019 overgegaan op cashloos betalen. Er kan enkel nog digitaal betaald worden.  Dit zorgt voor grotere veiligheid. Er is namelijk geen beheer en afdracht van contant geld waardoor de kans op diefstal, verlies, beroving en fraude zeer klein wordt.  In de Compleet woongebouwen betalen bewoners met de eigen bankpas of met de Vitalis service ‘betalen op rekening’, waarvoor men een zogenaamde servicepas krijgt.

Contact opnemen