Veiligheid
  1. Woningen
  2. Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid en vertrouwd wonen vinden we bij WoonincPlusVitalis erg belangrijk. Op iedere locatie is er een huismeester actief. De huismeester is het aanspreekpunt voor alle bewoners en bezoekers. Hij draagt bij aan de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van bewoners.

De voorzieningen en services in en om de appartementen maken het mogelijk dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Zo is er rekening gehouden met de mobiliteit en behoeften van senioren en ouderen. Appartementen zijn bereikbaar per lift, er zijn brede doorgangen en waar nodig zijn automatische deuren aanwezig. Ook het toegangssysteem en de sociale cultuur dragen positief bij aan het veiligheidsgevoel van bewoners.   

In de WoonincPlusVitalis Compleet woongebouwen betalen bewoners cashloos. Er kan dus alleen digitaal betaald worden. Dit zorgt voor een grotere veiligheid. Er is namelijk geen beheer en afdracht van contant geld. Hierdoor verkleinen we de kans op diefstal, verlies, beroving en fraude. In de Compleet woongebouwen betalen bewoners met een eigen bankpas of met de Vitalis service ‘betalen op rekening’, waarvoor men een zogenaamde servicepas krijgt.

Contact opnemen